Победители 2017

·        Анисимов Никита (гитара),

·        Абдулова Дарья (домра),

·        Баринова Анастасия (домра),

·        Бикмиева Дарина (скрипка),

·        Сарбина Полина (флейта),

·        Изергина Анна (фортепиано) – именная Стипендия имени А. А. Александрова.